Истина или не! Евтаназия на всички черни котки в страната ще поиска Борисов !

Истина или не! Евтаназия на всички черни котки в страната ще поиска Борисов !


Най-вероятно Бойко Борисов ще поиска и евтаназия на всички черни котки в страната!

Министър-председателят Бойко Борисов инспектира строителството на участъка от АМ „Хемус“ между Ябланица и Боаза. Междувременно, на строителната площадка, той обеща пред медиите до 2024 година магистралата да е готова.
Новината бе публикувана от правителствения пресцентър, като бе придружена от няколко снимки. Но! Наблюдателни почитатели на премиера забелязаха, че на една от снимките на лявата му китка се вижда червен конец.

Този факт предизвика неприкрита нервност в обществото. Тъй като времето на мартениците отдавна мина и щъркелите вече се канят да отлитат на юг, предположенията са, че червеното конче е против уроки. Тази констатация, обаче, доведе до всеобща тревожност – значи Премиерът, респективно – Демокрацията са в опасност?!Най-вероятно Бойко Борисов ще поиска и евтаназия на всички черни котки в страната! Министър-председателят Бойко Борисов инспектира строителството на участъка от АМ „Хемус“ между Ябланица и Боаза. Междувременно, на строителната площадка, той обеща пред медиите до 2024 година магистралата да е готова. Новината бе публикувана от правителствения пресцентър, като бе придружена от няколко снимки. Но! Наблюдателни почитатели на премиера забелязаха, че на една от снимките на лявата му китка се вижда червен конец. Този факт предизвика неприкрита нервност в обществото. Тъй като времето на мартениците отдавна мина и щъркелите вече се канят да отлитат на юг, предположенията са, че червеното конче е против уроки. Тази констатация, обаче, доведе до всеобща тревожност – значи Премиерът, респективно – Демокрацията са в опасност?! Представете си, че нечии лоши очи /то се знае чии – на опозицията!/ урочасат Бойко. Това ще доведе до главоболие, отпадналост и сънливост, което ще свали неговата пословична работоспособност с 54 до 69 %. Според Института за изследване на демокрацията, този личностен регрес неизбежно ще рефлектира върху националния обществено-политически живот и най-вече върху икономиката, като ще доведе до главоломен спад на преките чуждестранни инвестиции, на БВП и на досегашния завиден ръст от 3,9 % на година. Нещо повече – политолози предупреждават, че едно евентуално урочасване на Премиера би довело до забавяне с 1 до 5 години /или пък до провал – пу-пу! да чукнем на дърво!/ на такива стратегически начинания като АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и третия лъч на метрото /да не говорим за влизането в евро-чакалнята/. Спонтанно създаденият от гражданското общество Кризисен щаб набеляза следните спешни мерки за предотвратяване на опасността, надвиснала над Родината: 1. Осигуряване в спешен порядък на нужния ресурс от червени конци, с които да бъдат въоръжени против урочасване членовете на партията, издигнала Премиера, а също така и всички родолюбиви граждани, селяни и мигранти. Отговорник: фабрика „България – К“ Казанлък /известна като Макаряната фабрика/. 2. За неутрализирането на негативните влияния всички баби-знахарки да организират съкратени курсове по леене на куршуми за партийния актив /забележка - допустимо е да бъдат обучени и други проверени хора/. Отговорник: Катедра „Металургия на цветните метали“ към ХТМУ и Комбинатът за цветни метали в Кърджали /или както се казва понастоящем/. 3. За благополучие и успешно изпълнение на управленската програма да се организира масово, периодично и системно чукане на дърво, като ритуалът се организира по подобие молитвите на мюсюлманите – 5 пъти дневно, в определени часове. Консултант – Главното мюфтийство. 4. Last but not least - спешно да се евтаназират ВСИЧКИ черни котки на територията на страната! Отговорник – БАБХ, по изпитаната в Странджа технология. Източник: voice-bg.com Сайтът не носи отговорност за тази информация, все пак става дума за копирано съдържание, а колко суеверен е Бойко то суеверието е продукт на страхът му та не можем да кажем колко е страхлив! Едно обаче е ясно, че колкото и мутри да изтрепят, и овце, и кози, и даже свине щом сърцето на премиерът ни е като на синигерче голямо и цял живот ще трепери това момче!

Представете си, че нечии лоши очи /то се знае чии – на опозицията!/ урочасат Бойко. Това ще доведе до главоболие, отпадналост и сънливост, което ще свали неговата пословична работоспособност с 54 до 69 %.

Според Института за изследване на демокрацията, този личностен регрес неизбежно ще рефлектира върху националния обществено-политически живот и най-вече върху икономиката, като ще доведе до главоломен спад на преките чуждестранни инвестиции, на БВП и на досегашния завиден ръст от 3,9 % на година.Най-вероятно Бойко Борисов ще поиска и евтаназия на всички черни котки в страната! Министър-председателят Бойко Борисов инспектира строителството на участъка от АМ „Хемус“ между Ябланица и Боаза. Междувременно, на строителната площадка, той обеща пред медиите до 2024 година магистралата да е готова. Новината бе публикувана от правителствения пресцентър, като бе придружена от няколко снимки. Но! Наблюдателни почитатели на премиера забелязаха, че на една от снимките на лявата му китка се вижда червен конец. Този факт предизвика неприкрита нервност в обществото. Тъй като времето на мартениците отдавна мина и щъркелите вече се канят да отлитат на юг, предположенията са, че червеното конче е против уроки. Тази констатация, обаче, доведе до всеобща тревожност – значи Премиерът, респективно – Демокрацията са в опасност?! Представете си, че нечии лоши очи /то се знае чии – на опозицията!/ урочасат Бойко. Това ще доведе до главоболие, отпадналост и сънливост, което ще свали неговата пословична работоспособност с 54 до 69 %. Според Института за изследване на демокрацията, този личностен регрес неизбежно ще рефлектира върху националния обществено-политически живот и най-вече върху икономиката, като ще доведе до главоломен спад на преките чуждестранни инвестиции, на БВП и на досегашния завиден ръст от 3,9 % на година. Нещо повече – политолози предупреждават, че едно евентуално урочасване на Премиера би довело до забавяне с 1 до 5 години /или пък до провал – пу-пу! да чукнем на дърво!/ на такива стратегически начинания като АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и третия лъч на метрото /да не говорим за влизането в евро-чакалнята/. Спонтанно създаденият от гражданското общество Кризисен щаб набеляза следните спешни мерки за предотвратяване на опасността, надвиснала над Родината: 1. Осигуряване в спешен порядък на нужния ресурс от червени конци, с които да бъдат въоръжени против урочасване членовете на партията, издигнала Премиера, а също така и всички родолюбиви граждани, селяни и мигранти. Отговорник: фабрика „България – К“ Казанлък /известна като Макаряната фабрика/. 2. За неутрализирането на негативните влияния всички баби-знахарки да организират съкратени курсове по леене на куршуми за партийния актив /забележка - допустимо е да бъдат обучени и други проверени хора/. Отговорник: Катедра „Металургия на цветните метали“ към ХТМУ и Комбинатът за цветни метали в Кърджали /или както се казва понастоящем/. 3. За благополучие и успешно изпълнение на управленската програма да се организира масово, периодично и системно чукане на дърво, като ритуалът се организира по подобие молитвите на мюсюлманите – 5 пъти дневно, в определени часове. Консултант – Главното мюфтийство. 4. Last but not least - спешно да се евтаназират ВСИЧКИ черни котки на територията на страната! Отговорник – БАБХ, по изпитаната в Странджа технология. Източник: voice-bg.com Сайтът не носи отговорност за тази информация, все пак става дума за копирано съдържание, а колко суеверен е Бойко то суеверието е продукт на страхът му та не можем да кажем колко е страхлив! Едно обаче е ясно, че колкото и мутри да изтрепят, и овце, и кози, и даже свине щом сърцето на премиерът ни е като на синигерче голямо и цял живот ще трепери това момче!

Нещо повече – политолози предупреждават, че едно евентуално урочасване на Премиера би довело до забавяне с 1 до 5 години /или пък до провал – пу-пу! Да чукнем на дърво!/ на такива стратегически начинания като АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и третия лъч на метрото /да не говорим за влизането в евро-чакалнята/.

Спонтанно създаденият от гражданското общество Кризисен щаб набеляза следните спешни мерки за предотвратяване на опасността, надвиснала над Родината:
1. Осигуряване в спешен порядък на нужния ресурс от червени конци, с които да бъдат въоръжени против урочасване членовете на партията, издигнала Премиера, а също така и всички родолюбиви граждани, селяни и мигранти. Отговорник: фабрика „България – К“ Казанлък /известна като Макаряната фабрика/.

2. За неутрализирането на негативните влияния всички баби-знахарки да организират съкратени курсове по леене на куршуми за партийния актив /забележка – допустимо е да бъдат обучени и други проверени хора/. Отговорник: Катедра „Металургия на цветните метали“ към ХТМУ и Комбинатът за цветни метали в Кърджали /или както се казва понастоящем/.

3. За благополучие и успешно изпълнение на управленската програма да се организира масово, периодично и системно чукане на дърво, като ритуалът се организира по подобие молитвите на мюсюлманите – 5 пъти дневно, в определени часове. Консултант – Главното мюфтийство.

4. Last but not least – спешно да се евтаназират ВСИЧКИ черни котки на територията на страната! Отговорник – БАБХ, по изпитаната в Странджа технология.

Източник: voice-bg.com

Сайтът не носи отговорност за тази информация, все пак става дума за копирано съдържание, а колко суеверен е Бойко то суеверието е продукт на страхът му та не можем да кажем колко е страхлив! Едно обаче е ясно, че колкото и мутри да изтрепят, и овце, и кози, и даже свине щом сърцето на премиерът ни е като на синигерче голямо и цял живот ще трепери това момче!

От: fakenews

 

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !

loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.