Истина или не! Дела и документи

Истина или не! Дела и документи
Дела и документи!

календар

Вярно няма такава държава!
ВНИМАНИЕ! ЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО!

П Р О Т О К О Л

календар

София, 04.06.2018 година

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на четвърти юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
РУМЯНА ЛИЛОВА
при участието на секретаря Никол Стефанова
и с участието на прокурора Георги Камбуров
сложи на разглеждане дело № 6012 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от съдията РУМЯНА ЛИЛОВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК страните се представиха така:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Е. Х. Г.-М., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ: Кмет на Столична община, редовно призован, не изпраща представител.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: И. П. Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Г. Камбуров.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА касационната жалба на Е. Х. Г.-М. срещу решение, постановено по адм. дело №6525/2016 г. на Административен съд – София-град, към която няма представени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД констатира, че в кориците на делото не се намира делото, решението по което е било предмет на иска пред първоинстанционния съд. Това дело следва да бъде изискано за прилагане към касационното производство, като след преценката му съдът ще съобрази основателността на записаната заинтересована страна И. П. Д., доколко той следва да участва в настоящото производство. По тези съображения

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА адм. дело № 1149/2014 г. по описа на АССГ, за прилагане към настоящото производство.
ОТЛАГА делото за друга дата, с ново призоваване на страните.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12:19 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ВИЖ ОРИГИНАЛА ТУК !

Няма такава държава се пее в една песен, но и на съдът животът не е лесен!
Дела се гледат ей така! И така в това манифактурно предприятие на съдии и на прокурори им се плаща за всяко мероприятие!

Има ли, няма ли такава държава се чудим сега и ние, но скоро и народът ще изчезне, ако не махнем от власт и тия и уния!

Време е да изхвърлим боклука от властта, но как да стане това по закон през съда?

И щом вече няма такава държава да Ви кажем честно и нас ни няма, няма го този сайт като всичко е плод на Вашето въображение, а интернет една голя заблуда!
Както се казваше в едно предаване в Комунизма ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ „днес делото видяхме, но къде са документите“?

От: fakenews.bg

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !

loading...